4 (1)W Złotej Serii Uniwersytetu Wrocławskiego ukazała się publikacja „Starożytne Peru”, prezentująca historię rozwoju cywilizacyjnego ludności zamieszkującej dzisiejsze tereny Peru, zachodniej Boliwii i północnego Chile. Jej autorem jest prof. Józef Szykulski – pracownik Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Naukowiec od 25 lat aktywnie uczestniczy w badaniach archeologicznych na obszarze Nowego Świata. Praca jest kierowana do szerokiego grona czytelników, co gwarantować ma jej ukazanie się w prestiżowej Złotej Serii UWr, która ma promować naukę w większym kręgu zainteresowanych, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu merytorycznego… więcej w serwisie Nauka w Polsce (PAP)