Głównym tematem konferencji jest prezentacja oraz krytyczna ocena koncepcji badawczych opisujących i analizujących rzeczywistość społeczno-kulturową Nowego Świata. Interesuje nas zarówno wpływ wielkich teorii na badania amerykanistyczne jak i wpływ teorii powstałych na gruncie amerykanistyki na różne dziedziny wiedzy humanistycznej. Zważywszy na te trudności metodologiczne oraz biorąc pod uwagę historię obu Ameryk, a także współczesne zależności i procesy globalne, pragniemy przyjrzeć się z bliska teoriom naukowym opisującym Nowy Świat rozwijanym na polu nauk humanistycznych takich jak: antropologia kulturowa, archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, kulturoznawstwo, religioznawstwo… więcej na stronie Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu