Ryty naskalne z Toro Muerto w Peru. Fot. Cmonzonc. <a href=" http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en">Creative Commons</a>

Nowoczesne techniki geodezyjne i dokumentacyjne zostaną zastosowane przez Karolinę Juszczyk, magistrantkę Instytutu Archeologii UW, w celu uchwycenia aktualnego stanu zachowania bogatego w ryty naskalne stanowiska Toro Muerto w Peru. Z roku na rok przybywa tu bowiem co raz więcej turystów i podjęcie działań, które zapewnią temu miejscu odpowiednią ochronę, stało się wręcz niezbędne. Zagrożenia dla stanowiska są bowiem dość liczne. Należy się liczyć z rosnącym zjawiskiem wandalizmu czy zniszczeniami, które może spowodować powstający właśnie nowy system irygacyjny. Młoda badaczka zamierza wykorzystać nowoczesne techniki badawcze, które m.in. pozwolą stworzyć trójwymiarowy plan stanowiska w systemie GIS. Jej celem jest również uchwycenie kontekstu przestrzennego rytów, dlatego oprócz uchwycenia elementów naturalnych terenu, w cyfrowej bazie znajdą się również stare kanały wodne, ścieżki oraz wszystkie zarejestrowane w okolicy obiekty ze sztuka naskalną. Te najbardziej dystynktywne petroglify zostaną uchwycone za pomocą ręcznego skanera, co umożliwi dalsze badania nad samą technologią ich wykonania. Najstarsze ryty z Toro Muerto powstały już co najmniej 1,5 tys. lat temu i są związane z kulturą Wari…-> więcej w serwisie Nauka w Polsce.

Ryty naskalne z Toro Muerto w Peru. Fot. Cmonzonc. Creative Commons
Ryty naskalne z Toro Muerto w Peru. Fot. Cmonzonc. Creative Commons