Celem głównym projektu jest polepszenie warunków życia Indian Q’eros z wioski Marcachea dzięki zapewnieniu alternatywnych źródeł energii (instalacja paneli słonecznych). Q’eros żyją w bardzo ciężkich warunkach, bez możliwości samodzielnej poprawy swojej sytuacji. Dostęp do źródeł energii będzie miał wpływ na jakość życia społeczności, wydłuży ich dzień dając czas na dodatkowe aktywności takie jak edukacja, prace domowe, tkactwo z przeznaczeniem na sprzedaż co zapewni im dodatkowy dochód.

Panel w budynku komunalnym pozwoli w przyszłości na zainstalowanie stacji radiowej, która umożliwi komunikację mieszkańców, z członkami rodziny, którzy wyemigrowali do pobliskich miast, lub umożliwi komunikację w razie nagłych wypadków. Innym celem wspierającym jest stworzenie warunków do realizacja kolejnych projektów rozwojowych i aktywności, które wraz z mieszkańcami chce przeprowadzić kierownik projektu, antropolożka Anna Przytomska pracująca z Q’eros od 2013 roku. Elektryczność polepszy warunki życia mieszkańców. Potrzeby mieszkańców są bardzo duże, projekt ten jest pierwszym krokiem do poprawy ich sytuacji.

Autorzy projektu oczekują: poprawy warunków życiowych mieszkańców poprzez – polepszenie warunków edukacji (poprawa rezultatów), zwiększenie produktywności po zapadnięciu zmroku, w tym np. wzrost produkcji rzemieślniczej i jej sprzedaży (poprawa sytuacji ekonomicznej mieszkańców), stworzenie warunków do współpracy pomiędzy mieszkańcami a antropologami/ONGs/wolontariuszami (wsparcie logistyczne dla realizacji kolejnych projektów pomocowych oraz rozwojowych).

Beneficjentami projektu będzie tubylcza społeczność Q’eros z wiosek Marcachea i Kiko położonych w departamencie Cusco, Peru. Wioski znajdują się na obszarze wysokogórskim Kordyliery Vilcanota. Jest to jedna z lokalnych grup Indian Quechua. Kultura Q’ero została wpisana na listę UNESCO uznając ją za dziedzictwo kulturowe ze względu na swą oryginalne zwyczaję i odrębna tożsamość związaną z dotychczasowym odizolowaniem geograficznym i kulturowym. W przeciągu ostatnich 10 lat zauważa się wzmożoną migrację Q’eros do pobliskich miasteczek spowodowaną trudnymi warunkami życiowymi w górach i chęcią polepszenia swojej sytuacji materialnej. Młode pokolenia porzucają swoją kulturę i asymilują się z mieszkańcami miast.

Beneficjentami projektu będą mieszkańcy wioski Marcachea (łącznie 15 rodzin) oraz Kiko (50 rodzin). Panele słoneczne zostaną zainstalowane w szkole (1 system słoneczny w każdej wiosce), w budynku komunalnym (1 system słoneczny w każdej wiosce) oraz domach mieszkalnych (65 sztuk). Warunki życia Q’eros według standardów europejskich określane są jako skrajne ubóstwo. Mieszkańcy żyją w domach zbudowanych z ziemi oraz kamieni, pokrytych strzechą bez wentylacji. Wioska pozbawiona jest dostępu do drogi i dosłużby zdrowia. Domy pozbawione są kanalizacji i elektryczności. Mieszkańcy nie mają żadnych stałych przychodów pozwalających na rozwój. Uprawa ziemi i pasterstwo wystarcza jedynie na własną konsumpcję. Większość mieszkańców to analfabeci bez znajomość języka państwowego tj. hiszpańskiego.

W czasie trwania projektu i po jego zakończeniu będziemy wspolpracować z pobliskim miastem Paucartambo które pomoże z transportem i montażem paneli słonecznych we wsiach. Miasto zapewni również utrzymanie paneli słonecznych po zakończeniu projektu.

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Limie jest oficjalnym gwarantem projektu.

Koordynator i realizator projekt: Anna Przytomska (przytoa@gmail.com)
Współpraca: Przemek Łodej

Każda kwota się liczy! 

Projekt możecie wesprzeć przez GoFundMe Solar panels for the Q’eros in Peru

Tam również znajdziecie szczegółowe informacje o kosztach związanych z zakupem i instalacją paneli.