Kopiec w Miamisburg w Ohio. Kultura Adena. Fot. Greg Hume. <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en">Creative Commons</a>

Kultura Adena zajmowała terytorium stanu Ohio i sąsiednie obszary Zachodniej Wirginii, Kentucky i Indiany pomiędzy 800 BC a AD 100. Charakterystyczne dla Adena stożkowate kopce grzebalne i koliste nasypy ziemne (enclosures) wyznaczają początek monumentalnej architektury w regionie – pisze Bradley T. Lepper z Ohio Historical Society na łamach The Columbus Dispach z dnia 27.03.2011 roku. Archeolog  przytacza wyniki prac Christophera Haysa, archeologa z Wisconsin University, który prowadził badania nad obrządkiem pogrzebowym w centralnym Ohio. Hays przestudiował łącznie 9 stanowisk,  włączając w to pięć kopców w rejonie Alum Creek i cztery w pobliżu Columbus w tym dwa wzdłuż Big Walnut Creek, jedno nad rzeką Scioto i kolejne nad rzeką Olentangy. Hays opublikował wyniki swoich badań latem 2010 roku na łamach periodyku Southeastern Archaeology.

 

Kopiec w Miamisburg w Ohio. Kultura Adena. Fot. Greg Hume. Creative Commons
Kopiec w Miamisburg w Ohio. Kultura Adena. Fot. Greg Hume. Creative Commons

 

Na wszystkich wymienionych wyżej stanowiskach przeprowadzono ratownicze badania wykopaliskowe w ramach projektu z ramienia Ohio Historical Society pomiędzy 1950 – 1970. Kolekcja artefaktów i dokumentacja prac była więc dostępna do ponownej analizy, której dokonał Christopher Hays. Archeolog wyróżnił dystynktywne cechy praktyk pogrzebowych w tych dwóch regionach, które łączy z uwarunkowaniami geograficznymi. W części północnej w okolicach Alum Creek ślady rytuałów Adena wydają się być bardziej trwałe i spójne. Ślady po pleśni u samej podstawy kopców, wskazują zdaniem Haysa na używanie drewnianych konstrukcji w początkowych fazach praktyk pogrzebowych. Na koniec konstrukcje były najprawdopodobniej usuwane a miejsce zasypywano ziemią, formując stożkowy kopiec. Ponadto na stanowiskach w tym regionie brak formalnych pochówków. Archeolodzy odkryli jednak ślady szczątków ludzkich poddanych kremacji oraz rozmaite artefakty. Dla kontrastu na czterech wymienionych stanowiskach z okolicy Columbus mamy do czynienia ze zróżnicowanymi praktykami pogrzebowymi. W kopcach znajdują się formalne, odpowiednio przygotowane pochówki, ale ich lokalizacja w samym kopcu i przedmioty stanowiące wyposażenie zmarłego są niezwykle zróżnicowane.

Zdaniem Haysa liczne podobieństwa między stanowiskami w okolicy Alum Creek i w pobliżu Columbus świadczą, że ludność dzieliła podobne wierzenia. Różnice wskazują zaś, że specjaliści religijni z tych dwóch regionów interpretowali te wierzenia w różny sposób. Stanowiska z okolicy Alum Creek służyły mniej licznej społeczności niż te w pobliżu Columbus – uważa Hays. Te drugi znajdowały się na głównych szlakach transportowych, przez co były otwarte na nowe idee. Hays konkluduje, że nie można mówić o zunifikowanym obrządku pogrzebowym w przypadku kultury Adena. Wręcz przeciwnie mamy do czynienia z różnymi grupami, które bazując na podobnym systemie wierzeń i symbolice, rozwijały swe własne praktyki grzebalne.

Artykuł na podstawie: Ohio Archaeology BlogThe Columbus Dispatch

 

Spodobał Ci się ten wpis? Podziel się nim ze znajomymi, udostępniając w serwisach społecznościowych. 

Jeśli podoba Ci się tematyka bloga, sposób w jaki piszę i jak łączę pasję do archeologii z podróżami, polub Archeopasję na facebooku. Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera

Jeśli masz pytania dotyczące tematów poruszanych na blogu napisz do mnie archeopasja@gmail.com