Wydanie podręcznika szkolnego, szkolenie dla prawie stu nauczycieli, kampania społeczna w mediach lokalnych i specjalny portal internetowy – to zrealizowane w ubiegłym roku (2011) w prowincji Huarmey działania Polaków w ramach projektu popularyzującego lokalne dziedzictwo kulturowe w północnej części peruwiańskiego wybrzeża – poinformował PAP dr Miłosz Giersz. Opisywanie działania miały miejsce w ramach prorozwojowego programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP „Polska Pomoc”. Środki przeznaczono po spektakularnych wynikach badań archeologów z Polski w tym rejonie w 2010 roku. „Projekt podejmuje problematykę kształtowania świadomości na temat roli potencjału historyczno-kulturowego i przyrodniczego w procesie zrównoważonego rozwoju społeczności prowincji. Szczególny nacisk położony jest na edukację w zakresie ochrony bogatego dziedzictwa kulturowego i ekologii wspomnianego obszaru, które – z braku lokalnych programów ochrony i włączenia ich w plany rozwojowe – ulegają stałej i postępującej degradacji” – wyjaśnia koordynator programu dr Miłosz Giersz z Instytutu Archeologii UW.

„Z uwagi na praktyczny brak świadomości historyczno-kulturowej i ekologicznej wśród lokalnej społeczności prowincji Huarmey, prowadzącej do trwałego niszczenia dziedzictwa archeologicznego i środowiska naturalnego, koniecznym było podjęcie jak najszybszych kroków celem poprawy zaistniałej sytuacji” – dodaje dr Giersz… -> więcej w serwisie Nauka w Polsce