„Sztuka naskalna w perspektywie polskich doświadczeń badawczych”

13-14 kwietnia 2012 r.
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

Jako że, sztuka naskalna w ostatnich dekadach stała się bardzo dynamicznie rozwijającym się wątkiem ogólnej archeologii, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Zakład Sztuki Naskalnej Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata oraz Instytut Wschodni UAM w Poznaniu podjęli się zorganizowania pierwszej polskiej konferencji poświęconej temu zagadnieniu. Miejscem dwudniowego spotkania, które planowane jest na 13-14 kwietnia 2012 r., będzie Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, posiadające od blisko roku stałą wystawę „Sztuka Naskalna Afryki Północnej”.
Konferencja została przede wszystkim pomyślana jako próba zintegrowania polskiego środowiska badaczy, którzy w swoich studiach dotykają zagadnień łączących się z tą formą wizualnej ekspresji myśli i którzy chcieliby podjąć wspólną dyskusję w tym względzie. Jakkolwiek Polska nie może poszczycić się jakimkolwiek zwartym kompleksem sztuki naskalnej, to okazuje się, że jest w naszym kraju już określone grono osób studiujących to źródło, bądź to w innych częściach świata, bądź w aspekcie teoretycznym. Jako że, zadaniem konferencji ma być integracja tego środowiska, stąd też i temat spotkania „Sztuka naskalna w perspektywie polskich doświadczeń badawczych”. Organizatorzy liczą, że będzie to początek następnych, regularnych i inspirujacych spotkań (konferencji i seminariów).

Plan konferencji poniżej w formie plakatu