Dr Justyna Olko z Uniwersytetu Warszawskiego, zdobyła prestiżowy Starting Grant przyznany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych(ERC) w ramach programu IDEAS. Na swój projekt – badanie kultury Indian Nahua – badaczka otrzymała ponad 1,3 mln euro. Dr Olko jest dziewiątą polską laureatką tego grantu. Przedmiotem jej badań będą przede wszystkim zmiany zachodzące w żywym do dziś języku oraz kulturze Indian Nahua, z drugiej zaś strony w języku hiszpańskim i kulturze iberoamerykańskiej rozwijającej się na terenie Nowego Świata. Jak wyjaśniła, celem projektu naukowiec z UW jest szczegółowa rekonstrukcja i poznanie mechanizmów przekazu kulturowego między Europą a Ameryką od XVI wieku przez okres kolonialny aż po współczesność… więcej w serwisie Nauka w Polsce (PAP)