Ryty z Tamgały w Kazachstanie. Fot. Kiwiodysee. <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en">Creative Commons</a>

Ryty z Tamgały w Kazachstanie. Fot. Kiwiodysee. Creative Commons
Ryty z Tamgały w Kazachstanie. Fot. Kiwiodysee. Creative Commons

Tamgały to rezerwat archeologiczny w obwodzie ałmackim, na północ od miejscowości Karabastau w Kazachstanie wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Pośród rozległych pustynnych gór Chu-Ili umiejscowiony jest obszar stosunkowo bogatej roślinności – Tamgały Gorge, kryjący skupisko ok. 5000 petroglifów (rytów naskalnych), pochodzących z okresu od połowy drugiego tysiąclecia p.n.e. do początków XX wieku.

Łącznie z przyległymi osadami ludzkimi i cmentarzyskami tworzą 48 kompleksów archeologicznych, dając świadectwo kultury rolniczej, obyczajowości i organizacji życia społecznego zamieszkujących niegdyś te tereny ludów pasterskich. Znajdywane w tym miejscu warstwy kolejnych osad są dowodem wielowiekowej obecności ludzi na tych terenach. Spotyka się tu także liczne miejsca pochówku z grobowcami, do których wejścia zamykane są skalnymi głazami (środek i koniec Epoki Brązu), a także kurhanami z kamieni i ziemi (datowane od początków Epoki Żelaza aż do dzisiaj). Największe skupisko rytów oraz miejsc, interpretowanych jako ołtarze, znajduje się w środkowym kanionie, z czego można wnioskować, że było to miejsce składania ofiar. Wśród motywów sztuki naskalnej wyróżniają się postacie z “promienistymi/słonecznymi” głowami, przedstawienia zoomorficzne, sceny pasterskie, sceny polowań, wojowników, łuczników i wiele innych… czytaj więcej

Zapraszam na FILM