Wystawa zorganizowana przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, przy współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ukazuje dzieje dawnych i obecnych mieszkańców strefy Andów. Stara się przybliżyć zwiedzającemu historię, kulturę materialną i duchową oraz zwyczaje, a także warunki geograficzne, które wspólnie oddziaływały na przeszłości i teraźniejszość mieszkających tam ludzi. Jednocześnie obrazuje niemały wkład badaczy polskich w poznanie przeszłości i zrozumienie współczesności tego, niewątpliwie jednego z najbardziej fascynujących regionów naszego globu. Część z zabytków nie było dotąd wystawianych publicznie. Ekspozycji towarzyszy bogato ilustrowany, obszerny katalog… więcej informacji na stronie Muzeum Archeologicznego w Poznaniu