Średniowieczna perska miniatura, ukazująca Mahometa przewodniczącego modlitwie, w której biorą udział także Abraham, Mojżesz i Jezus

Pod auspicjami Biblioteki Jagiellońskiej badacze UJ rozpoczynają prace, których celem jest krytyczne wydanie wielu słabo znanych dzieł polskich uczonych i pisarzy odnoszących się do kultury i tradycji krajów orientalnych. Ambitny projekt badawczy nosi tytuł „Orientalia Polonica”. Jak wyjaśniła PAP kierująca projektem prof. Ewa Siemieniec-Gołaś z Instytutu Orientalistyki UJ, program ma umożliwić uchronienie od zapomnienia licznych polskich źródeł pisanych, które powstały w okresie od XVII do XIX wieku. Spuścizna ta obejmuje spojrzenie dawnych autorów na cztery kręgi kulturowe: arabski, turecki, irański i indyjski… więcej w serwisie Nauka w Polsce

Średniowieczna perska miniatura, ukazująca Mahometa przewodniczącego modlitwie, w której biorą udział także Abraham, Mojżesz i Jezus