Al-Srouje, Syria.

Świnie hodowano w niektórych rejonach Bliskiego Wschodu na masową skalę już w III tysiącleciu p.n.e. – wykazały wyniki analizy szczątków kostnych z syryjskiego stanowiska archeologicznego Tell Arbid. Dotychczas wśród naukowców przeważał pogląd, wedle którego zwierząt tych unikano ze względów sanitarnych lub estetycznych. Miały stanowić margines diety dawnych ludów zamieszkujących obszar „Żyznego Półksiężyca”. Nowe wnioski można było wyciągnąć po analizach wykonanych przez badaczki z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego – archeozoolog dr Joannę Piątkowską-Małecką i archeolog dr Annę Smogorzewską. Specjalistki na przestrzeni kilku ostatnich lat zbadały dziesiątki tysięcy szczątków kostnych, pochodzących z wykopalisk prowadzonych przez Polaków w Tell Arbid pod kierunkiem prof. Piotra Bielińskiego, dyrektora Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW…-> więcej w serwisie Nauka w Polsce

Al-Srouje, Syria.
Al-Srouje, Syria.