Jeden z wątków Eneidy pióra Wergiliusza utralił w naszej pamięci mityczne dzieje miłości królowej Kartaginy Dydony i protoplasty Rzymu Eneasza.

To właśnie „wersja utrwalona w Eneidzie stała się kanoniczna w naszej kulturze. Takie kwestie z eposu, jak: „Któż zdoła oszukać tego kto kocha” czy: „Niestałą i zmienną jest zawsze kobieta, zakorzeniły się w językach europejskich. (…) Echa tego drugiego przytoczonego tutaj cytatu pobrzmiewają w słynnej arii z operu Giuseppe Verdiego Rigoletto – La donna e mobile – śpiewanej przez Księcia z ojczyzny Wergiliusza Mantui”.

Wszystkie cytaty pochodzą z „Mitologii Greckiej i Rzymskiej” Katarzyny Marciniak, wydanej nakładem wydawnictwa PWN.

Ilustracja tytułowa to olej na płótnie zatytułowany „Spotkanie Dydony i Eneasza” pędzla Sir Nathaniela Dance-Hollanda (1735-1811).