Jebel Barkal w Sudanie. Fot. LassiHU. <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en">Creative Commons</a>

Jebel Barkal w Sudanie. Fot. LassiHU. Creative Commons
Jebel Barkal w Sudanie. Fot. LassiHU. Creative Commons

 

Pierwsze zabytki archeologiczne z Sudanu pojawiły się w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu w latach 70-tych XX wieku. Były one owocem polskich badań archeologicznych w Starej Dongoli i Kadero. Prace – zapoczątkowane przez prof. Lecha Krzyżaniaka przyczyniły się do powstania w Poznaniu jednej z największych kolekcji zabytków sudańskich poza Sudanem. Od tego czasu zbiory wzbogacały się kilkakrotnie. Kolekcja nadal się powiększa – najnowsze nabytki to przedmioty pozyskane przez Muzeum dzięki udziałowi w archeologicznej akcji ratowniczej prowadzonej na terenie 4-tej katarakty oraz malowidła zdjęte z kościoła w Banganarti.

Więcej informacji na stronie Muzeum Archeologicznego w Poznaniu