Biskupin. Fot. Ludek. <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en">Creative Commons</a>

Biskupin. Fot. Ludek. Creative Commons
Biskupin. Fot. Ludek. Creative Commons

 

Wystawa przedstawia pradzieje mieszkańców ziem polskich od starszej epoki kamienia – paleolitu do początków panowania Bolesława Krzywoustego. Liczne zabytki, rekonstrukcje, makiety i ilustracje bardzo czytelnie ukazują proces zmian jaki zachodził w wielu dziedzinach życia człowieka w kolejnych epokach. Dzięki temu wystawa jest przeznaczona zarówno dla małych dzieci, które po raz pierwszy przekraczają próg muzeum, uczniów szkół podstawowych i średnich, jak i osób dorosłych.

Więcej informacji na stronie Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie